Mijn naam is Tineke van Grol. Ik ben in 1955 geboren in Den Haag.

Na mijn middelbare school heb ik de NXX gevolgd, een opleiding voor het werken met kinderen en daarnaast lesbevoegdheid in handenarbeid. Later haalde ik de LO akte tekenen en volgde ik enige jaren de richting vrij tekenen en schilderen aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Daar ontdekte ik dat schilderen niet echt mijn medium was. Ik volgde hierna lessen weven en beeldhouwen aan de Vrije Academie te Rotterdam en vond in textiel mijn kleurrijke medium. Hoewel ik met name geïnteresseerd ben in de beeldende aspecten van het weven, kreeg ik ook het ambacht goed in mijn vingers.

Zowel het ambachtelijke als het ontwerpen ontwikkelde ik verder tijdens de Open Weefopleiding in Gouda onder leiding van Marijke Dekkers. Dit komt goed van pas in mijn huidige werk, het runnen van een ambachtelijke weverij voor mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme. Daarnaast heb ik 10 jaar lang de lessen Kunstzinnige vorming gegeven bij Karmijn, weefopleiding ‘op maat’ voor mensen met een beperking.

Vanaf 1996 ben ik naast mijn beeldende weefwerk 'vrijer' werk gaan maken, o.a. met tyvek en zijde, en ook met een combinatie van textiel met plastic folie. De kruisbestuiving kunst - ambacht vind ik een heel vruchtbare. Ik ben al vele jaren lid van Textielgroep Kameleon.

Naast het werken met textiel en mixed media maak ik af en toe tekeningen en aquarellen.